Mødedato
21-11-2018 15:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden (2018-0304501)

2

Godkendelse af mødeplan for 2019 (2018-0304662)

3

Økonomisk oversigt med status over forbrug for 2018 og 2019 (2018-0304727)

4

Stillingtagen til ansøgninger om støtte for 2018 og 2019 (2018-0304748)

5

V1. Udvandrerne (2018-0300204)

6

V2. Life is Good (2018-0300209)

7

V3. Skyd Snehvide (2018-0300211)

8

V4. Vort Mismods Vinter (2018-0300217)

9

B1. Når jeg lukker øjnene (2018-0300207)

10

D1. To Those Who Wait (2018-0300208)

11

D2. Treffpunkt Speech(less) (2018-0300213)

12

D3. The Extra Mile (2018-0300214)

13

D4. No Sex - en verden af køn (2018-0300220)

14

D5. A Land Where No Dragons Hide (2018-0300222)

15

Ø1. Akt 1. Radiodrama (2018-0300212)

16

Ø2. Det her er et fucking voksenoprør (2018-0300218)

17

Ø3. Vi åbner munden -og hører sammen (2018-0300223)

18

Ø4. The Moon Illusion (2018-0300225)

19

Teater på Plejehjem: Husker du? (Pilehuset) (2018-0300216)

20

Teater på Plejehjem: Husker du? (Kildevæld) (2018-0304407)

21

Teater på Plejehjem: Julen har bagt (2018-0300226)

22

Meddelelse om administrative afslag (2018-0304757)

23

Orientering fra Sekretariatet om kommende sager vedr. scenekunst (2018-0304760)

24

Eventuelt (2018-0304765)