Mødedato
21-11-2018 15:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2018-0304501)
2 Godkendelse af mødeplan for 2019 (2018-0304662)
3 Økonomisk oversigt med status over forbrug for 2018 og 2019 (2018-0304727)
4 Stillingtagen til ansøgninger om støtte for 2018 og 2019 (2018-0304748)
5 V1. Udvandrerne (2018-0300204)
6 V2. Life is Good (2018-0300209)
7 V3. Skyd Snehvide (2018-0300211)
8 V4. Vort Mismods Vinter (2018-0300217)
9 B1. Når jeg lukker øjnene (2018-0300207)
10 D1. To Those Who Wait (2018-0300208)
11 D2. Treffpunkt Speech(less) (2018-0300213)
12 D3. The Extra Mile (2018-0300214)
13 D4. No Sex - en verden af køn (2018-0300220)
14 D5. A Land Where No Dragons Hide (2018-0300222)
15 Ø1. Akt 1. Radiodrama (2018-0300212)
16 Ø2. Det her er et fucking voksenoprør (2018-0300218)
17 Ø3. Vi åbner munden -og hører sammen (2018-0300223)
18 Ø4. The Moon Illusion (2018-0300225)
19 Teater på Plejehjem: Husker du? (Pilehuset) (2018-0300216)
20 Teater på Plejehjem: Husker du? (Kildevæld) (2018-0304407)
21 Teater på Plejehjem: Julen har bagt (2018-0300226)
22 Meddelelse om administrative afslag (2018-0304757)
23 Orientering fra Sekretariatet om kommende sager vedr. scenekunst (2018-0304760)
24 Eventuelt (2018-0304765)