Mødedato
17-09-2019 15:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2019-0240108)
2 Stillingtagen til ansøgninger om støtte (2019-0240338)
3 V1. FuturX (2019-0152247)
4 V2. Skammens Historie (2019-0152349)
5 V3. Dance With Me (2019-0132733)
6 V4. The Female Gaze (2019-0153083)
7 V5. Fashion (2019-0240456)
8 V6. The Clean House (2019-0240507)
9 V7. Café Livas Cabaretter (2019-0240523)
10 V8. Dans med mig (2019-0240545)
11 V9. Katten indeni (2019-0240796)
12 V10. Karakter (2019-0152212)
13 V11. The Wave of Shit (2019-0124179)
14 V12. Forliste forhold (2019-0240203)
15 V13. Blasted 2.0 (2019-0240126)
16 V14. Rædsel (2019-0240363)
17 V15. A Night at The End of the World (2019-0240351)
18 V16. Look Back in Anger (2019-0240141)
19 B1. Solsorten (2019-0152514)
20 B2. Spoiiiiing! (2019-0240171)
21 B3. Under huden (2019-0240112)
22 B4. Amager Børneteaterfestival 2019 (2019-0240327)
23 B5. 24 hemmeligheder (2019-0240074)
24 D1. Out of Dust (2019-0240460)
25 D2. #ASIFILOOKEDLIKEME (2019-0240493)
26 D3. LEAS RUM (2019-0110502)
27 D4. We're never gonna die (2019-0240157)
28 D5. Triologi med Freestyle Phanatix (2019-0243667)
29 Ø1. Choreography on the face (2019-0240469)
30 Ø2. Pastures, Ghostcards og Mermaid of the Hypersea (2019-0240534)
31 Ø3. Screwed again! (2019-0240096)
32 Ø4. Of All Its Parts (2019-0240187)
33 Ø5. It's time to Face time (2019-0240235)
34 Høring vedr. Udkast til Kultur-og Fritidspolitiken 2021-2024 (2019-0243149)
35 Orientering fra sekreatriatet om administrative afslag (2019-0243108)
36 Orientering fra sekretariatet om sager vedr. scenekunst (2019-0243134)
37 Mødedato for ekstraordinært møde i Scenekunstudvalget (2019-0243172)
38 Eventuelt (2019-0243165)