Mødedato
17-09-2019 15:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden (2019-0240108)

2

Stillingtagen til ansøgninger om støtte (2019-0240338)

3

V1. FuturX (2019-0152247)

4

V2. Skammens Historie (2019-0152349)

5

V3. Dance With Me (2019-0132733)

6

V4. The Female Gaze (2019-0153083)

7

V5. Fashion (2019-0240456)

8

V6. The Clean House (2019-0240507)

9

V7. Café Livas Cabaretter (2019-0240523)

10

V8. Dans med mig (2019-0240545)

11

V9. Katten indeni (2019-0240796)

12

V10. Karakter (2019-0152212)

13

V11. The Wave of Shit (2019-0124179)

14

V12. Forliste forhold (2019-0240203)

15

V13. Blasted 2.0 (2019-0240126)

16

V14. Rædsel (2019-0240363)

17

V15. A Night at The End of the World (2019-0240351)

18

V16. Look Back in Anger (2019-0240141)

19

B1. Solsorten (2019-0152514)

20

B2. Spoiiiiing! (2019-0240171)

21

B3. Under huden (2019-0240112)

22

B4. Amager Børneteaterfestival 2019 (2019-0240327)

23

B5. 24 hemmeligheder (2019-0240074)

24

D1. Out of Dust (2019-0240460)

25

D2. #ASIFILOOKEDLIKEME (2019-0240493)

26

D3. LEAS RUM (2019-0110502)

27

D4. We're never gonna die (2019-0240157)

28

D5. Triologi med Freestyle Phanatix (2019-0243667)

29

Ø1. Choreography on the face (2019-0240469)

30

Ø2. Pastures, Ghostcards og Mermaid of the Hypersea (2019-0240534)

31

Ø3. Screwed again! (2019-0240096)

32

Ø4. Of All Its Parts (2019-0240187)

33

Ø5. It's time to Face time (2019-0240235)

34

Høring vedr. Udkast til Kultur-og Fritidspolitiken 2021-2024 (2019-0243149)

35

Orientering fra sekreatriatet om administrative afslag (2019-0243108)

36

Orientering fra sekretariatet om sager vedr. scenekunst (2019-0243134)

37

Mødedato for ekstraordinært møde i Scenekunstudvalget (2019-0243172)

38

Eventuelt (2019-0243165)