7. V3. Blottet (2017-0065314)

Ansøgning fra Teatergruppen Work in Progress om 14.000 kr. til forestilling på Bådteatret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 5 x 2.000 kr. (10.000 kr.). 

Beslutning

Udvalget besluttede at meddele afslag, da det vurderes, at den scenekunstneriske idé ikke er tilstrækkelig beskrevet i ansøgningen.