20. Ø2. Birth/Breath (2017-0057041)

Ansøgning fra Othernessprojects om 30.000 kr. til performance og udstilling på Medicinsk Musieon.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 14 x 1.000 kr. (14.000 kr.).

Beslutning

Udvalget besluttede at meddele afslag, da det vurdres, at det scenekunstneriske element ikke er bærende i projektet.