27. Ø9. Drama Queens (2017-0066893)

Ansøgning fra Dramafronten om 64.000 kr. til vandreforestilling i byrummet ved Arbejdermuseet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 8 x 4.000 kr. (32.000 kr.).  

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Rhea Leman var inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Da udvalget således ikke var beslutningsdygtigt i behandlingen af denne sag, blev den efterfølgende afgjort via e-mail.