18. D1. Group Show (2017-0057030)

Ansøgning fra Galerie om 12.000 kr. til danseforestilling i Dansehallerne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 4 x 3.000 kr. (12.000 kr.).  

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.