4. Stillingtagen til ansøgninger om støtte for 2017 (2017-0076393)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til sekretariatets indstillinger for 2017 på de efterfølgende ansøgninger. 

Beslutning

Sekretariatets indstilling og udvalgets afgørelse fremgår af de enkelte punkter.

Der var indstillet for i alt 504.500 kr., og der blev bevilget for i alt 353.000 kr.