24. Ø6. The PunkCirkus Show (2017-0069454)

Ansøgning fra Johannes Stark om 60.000 kr. til nycirkus på AFUK og Ungdomshuset.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 5 x 3.000 kr. (15.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.