32. Meddelelser om adm.afslag og tilbageførte midler (2017-0076393)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Oversigten blev taget til efterretning.