2. Godkendelse af beslutningsprotokol fra 9. november 2017 (2017-0076393)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutning

Beslutningsprotokollen blev godkendt.