3. Økonomisk oversigt med status over forbrug for 2017 (2017-0076393)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at udvalget tager oversigten til efterretning.

Beslutning

Oversigten blev taget til efterretning.