33. Orientering fra sekretariatet (2017-0076393)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.