1. Godkendelse af dagsorden (2017-0076393)

Følgende var til stede på mødet: Rhea Leman, Anna Bro, Jens-Kristian Lütken og Rikke Lauritzen.

Afbud: Pauli Ryberg, Mikkel Flyvholm og Simon Strange

Sagsfremstilling

 

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.