6. V2. Verden til forskel (2017-0066223)

Ansøgning fra Teatret st.tv. om 26.000 kr. til forestilling på Bådteatret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 13 x 2.000 kr. (26.000 kr.). 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.