16. V12. Studenterrevyen 2017 (2017-0064065)

Ansøgning fra Kongelig Mayestaits Acteurs om 20.000 kr. til revyforestilling i Huset KBH.

Sagsfremstilling

Indstilling

Ansøger har på trods af anmodning herom ikke indsendt CV’s på de medvirkende, så forvaltningen må på baggrund af ansøgnings informationer om revyen formode, at de medvirkende enten er under uddannelse eller amatører.

Forvaltningen indstiller, at udvalget meddeler afslag, da udvalget normalt ikke støtter projekter, hvor den overvejende del af de medvirkende er under uddannelse eller amatører.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.