25. Ø7. The Balance (2017-0067312)

Ansøgning fra Nycirkuskompagniet Cikaros om 20.000 kr. til nycirkus på Ofelia Plads.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 6 x 3.000 kr. (18.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.