34. Drøftelse af bevillingspraksis (2017-0076393)

Tidligere beslutninger

Udvalget besluttede på mødet den 9. november 2016 at sætte punktet på næste dagsorden.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter punktet.

Beslutning

Udvalget besluttede at udskyde punktet til næste møde.