8. V4. SLAG (2017-0067149)

Ansøgning fra Bådteatret om 42.000 kr. til forestilling på Bådteatret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 21 x 2.000 kr. (42.000 kr.).

Beslutning

Udvalget besluttede at bevilge en underskudsgaranti på 21 x 1.000 kr. (21.000 kr.).