29. Ø11. Walking Workshop (2017-0065186)

Ansøgning fra Pil Rix Rossel om 6.000 kr. til vandring i byrummet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget meddeler afslag, da det vurderes, at det scenekunstneriske element ikke er bærende i projektet.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.