13. V9. Learning from Japan: Noh Teatret (2017-0069184)

Ansøgning fra Simon Roy Christensen om 16.000 kr. til forestilling på Designmuseum Danmark.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 10.000 kr.

Beslutning

Udvalget besluttede at meddele afslag, da udvalget finder, at det falder ind under Statens Kunstfonds rolle at støtte internationalt gæstespil af denne kaliber.