17. V13. Roadkill(ing Me Softly) (2017-0069137)

Ansøgning fra Kristine Lauritzen om 16.000 kr. til forestilling på Teater Grob og Warehouse9.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudgaranti på 8 x 1.500 kr. (12.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.