2. Økonomisk oversigt med status over forbrug 2019 (2019-0039306)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager oversigten til efterretning.

 

Beslutning

Oversigten blev taget til efterretning.