10. V7. CoryDong - Det bedste for Danmark (2019-0031782)

Ansøgning om 30.000 Kr. fra Off Off/ Produktion til forestillingen CoryDong - Det bedste for Danmark på Teater Grob.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 10 x 2.000 kr. (20.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.