15. V12. Det frie felts festival 2019 (2019-0031884)

Ansøgning om 36.000 Kr. fra Foreningen bag det frie felts festival til festivalen Det frie felts festival 2019 i Koncertkirken.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 18 x 2.000 kr. (36.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.