33. D4. LOVEU2ND (2019-0031229)

Ansøgning om 30.000 Kr. fra Gunilla Lind til forestillingen LOVEU2ND på Dansekapellet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 5 x 2.000 kr. (10.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.