43. Meddelelse om administrative afslag (2019-0039338)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager meddelelserne om administrative afslag og tilbageførte midler til efterretning.

 

Beslutning

Forvaltningen meddelte, at der var indkommet 8 ansøgninger efter afleveringsfristen den 13. februar. Disse ansøgninger vil blive taget med på udvalgets næste møde.