4. V1. The BeatRoots (2019-0031356)

Ansøgning om 51.000 Kr. fra Teatergrad til forestillingen The BeatRoots på Kulturhuset Råhuset, Kulturhuset Pilegården, Operaen og Karens Minde Kulturhus.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 17 x 2.000 kr. (34.000 kr.).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at midlerne er øremærket de kunstneriske medvirkende dvs. dramatiker, scenograf og instruktør.