19. V16. Du er den (2019-0030576)

Ansøgning om 47.900 Kr. fra Teater UbeStemt til forestillingen DU ER DEN på Xenon, Teaterøen, Warehouse9 og Bådteatret.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 18 x 2.000 kr. (36.000 kr.).

Beslutning

Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da det udvalget mente, at projektet ikke i tilstrækkeliggrad er båret af professionelle kræfter.