13. V10. Bavian (2019-0035414)

Ansøgning om 20.000 kr. fra Prolog til forestillingen Bavian på Zangenberg.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger en underskudsgaranti på 10 x 2.000 kr. (20.000 kr.).

Beslutning

Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da det udvalget mente, at projektet ikke i tilstrækkeliggrad er båret af professionelle kræfter.