3. Stillingtagen til ansøgninger om støtte (2019-0039325)

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og tager stilling til forvaltningens indstillinger til de indkomne ansøgninger.

 

Beslutning

Sekretariatets indstillinger og udvalgets afgørelse fremgår af de enkelte punkter.

På budgettet for 2019 var der indstillet for i alt 902.400 kr., og der blev bevilget for i alt 794.400 kr.

Udover de ansøgninger, der fremgår af dagsordenen, tog udvalget stilling til en ansøgning fra Teatret Brændende Kærlighed, der ved en fejl ikke var kommet på dagsordenen. Udvalget besluttede at tildele festivalen en underskudsgaranti på 196.785 kr. garantien gives under forudsætning af, at Teatret Brændende Kærlighed forpligter sig til at ansøge private fonde og tilbagebetale det beløb, de eventuelt måtte få tildelt herfra til Scenekunstudvalget.