45. Eventuelt (2019-0039357)

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Scenekunstudvalgt talte om, at udvalget ønskede at foretage en opdatering af de eksisterende kriterier for tildeling af underskudsgarantier. Dette vil blive taget op igen på det næste møde i Scenekunstudvalget.

Udvalget drøftede desuden at mange ansøgninger ikke indeholder udvalgets budgetskabeloner, hvilket gør det svært at danne sig et overblik over projekternes økonomi. Det blev besluttet, at det skal fremgå tydeligere at en ansøgning til Scenekunstudvalget kun er gældende såfremt ansøger har anvendt den rigtige budgetskabelon. Dertil kom også, at hjemmesiden skal laves om, så det sikres at ansøgere lettere kan orientere sig afleveringsfrister samt kravet vedr. udvalgets budgetskabelon.