44. Orientering fra Sekretariatet om kommende sager vedr. scenekunst (2019-0039347)

Sagsfremstilling

 Orientering fra sekretariatet.

 

Beslutning

Marianne Kruckow informerede om Kulturministeriets nye scenekunstudspil.