40. Ø4. PAIN PIECE (2019-0042551)

Ansøgning om 5000 Kr. fra Lise Ulvedahl Carlsen til forestillingen PAIN PIECE hos KBH+ og Askovfonden.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvorvidt projektet er scenekunst.

Beslutning

Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da udvalget mente, at projektet ikke i tilstrækkeliggrad er båret af professionelle kræfter.