42. T4. TeaHusker du? på Nybodergården (2019-0047816)

Ansøgning om 10.000 kr. fra Nybodergården til forestillingen "Husker du?" på Nybodergården.

Sagsfremstilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger 10.000 kr. fra puljen til teater på pleje- og aktivitetscentre til ansøger.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.