1. Godkendelse af dagsorden (2019-0038783)

Sagsfremstilling

Indstilling

 Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Til mødet deltog:

Rhea Leman (konstitueret formand)

Thomas Markmann

Lene Skytt Rasmussen

Kim Hjerrild

Fraværende:

Mads Michael Wille (formand)

Jonas Bjørn Jensen

Rikke Lauritzen

Fra forvaltningen deltog:

Marianne Kruckow

Line Nissen