Krav til jorden

KMC modtager kun forurenet jord, hvor jordprøven viser kategori 2 eller derover.  Ved forespørgsler kan der accepteres opklassificering af 1/3 af 30 tons felter.

KMC modtager ikke jord, hvor der kun er konstateret forurening i poreluften eller grundvand.

Jord der ønskes deponeret på KMC Nordhavn skal som standard analyseres for:

  • Total kulbrinter (Benzen–C10, C10-C15, C15-C20, C20-C35)
  • PAH
  • Cd, Cu, Pb, Zn, Cr og Ni

Vi modtager ikke jord indeholdende brokker eller øvrigt affald!

Som udgangspunkt skal jord fra områdeklassificerede arealer og offentlige veje analyseres med én analyse pr. 120 ton jord, mens jord fra kortlagte områder analyseres med én analyse pr. 30 ton.

For jord der kommer fra kortlagte arealer, er det jordflytningsmyndigheden der afgør, hvilke parametre der skal analyseres for og hvilke analysefrekvens der skal anvendes. Jævnfør Jordflytningsbekendtgørelsen nr. 1479 af 12/12 2007, bilag 2.

Kontakt eventuelt anvisningskommunen for oplysninger om, hvordan du skal melde jorden.

Modtagekriterier

Jordstatistik

Takster

Grundet nyt faktureringssystem, bliver den aktuelle pris fremover vist inklusiv moms på faktura

 

Aktuelle rabatsatser

Rabatten gives på baggrund af det forudgående års samlede indvejninger pr. kunde eller leverandør. Priserne er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation, og kan ikke forhandles.

Mængde i ton          Pris i kr. pr. ton eksklusiv moms        Pris i kr. pr. ton inklusiv moms
0 - 1.000                    68,00                                                85
1.000 - 5.000              67,00                                                83,75
5.000 - 10.000            65,50                                                81,875
Over 10.000               64,00                                                80

Åbningstider

Åbningstider i depotet:

Mandag til fredag kl. 6.30 - 15.00

Åbningstider i administrationen:

Mandag til fredag kl. 8.15 - 15.00

I forbindelse med større gravearbejder kan åbningstiden forlænges efter forudgående aftale. Ring og hør nærmere på 33 66 30 70.

 

 

Kontakt

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
KMC Nordhavn 
Nordsøvej 4 
2150 Nordhavn

Henvendelse om jord, oprettelse af sager og jordfakturering

3366 3070 
kmcjorddepot@tmf.kk.dk

Øvrige henvendelser

3366 3060
kmc@tmf.kk.dk

CVR-nr: 64942212 
EAN-nr: 5798009809452