Registrering og anvendelse af data om barnet og forældre/værge

I forbindelse med at et barn opskrives til plads, så anvender Københavns Kommune en række staminformationer (CPR-nr. fornavn(e), efternavn, adresse, institutions navn) til at administrere data om barnet i administrative it-systemer, som institutionen og tilknyttede enheder anvender internt i kommunen. Det kan fx være Børne- og Ungdomsforvaltningens administrative it-system til håndtering af pladser i institutioner. 

Københavns Kommune bruger også staminformationer om barnets forældre eller værger (CPR-nr. fornavn(e), efternavn, adresse, forældremyndighed) til at administrere forskellige opgaver. Det kan fx være til håndtering af forældrebetaling af dagtilbudsplads.

Staminformationerne opbevares evigt af Københavns Kommune for at sikre din indsigtsret, jf. persondataloven. Du har ret til at søge indsigt i de registrerede oplysninger om dig selv, som Københavns Kommune har – se ”Søg indsigt i kommunens registre” på kommunens hjemmeside www.kk.dk. Hvis kommunen har brug for at viderebehandle staminformationerne til andet end overstående, vil der om nødvendigt blive indhentet særskilt samtykke i forbindelse med den aktuelle situation. Stamoplysninger er indhentet på baggrund af retsgrundlaget for ansøgning om optagelse i dagtilbud i medfør af dagtilbudsloven § 27a og ansøgning om optagelse i fritidshjem i medfør af dagtilbudslovens § 54a jf. bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) samt ansøgning om optagelse i skolefritidsordning (KKFO) i medfør af folkeskoleloven § 38.

Ved spørgsmål til staminformation og brugen af dem kan Børne- og Ungdomsforvaltningen kontaktes på buf@buf.kk.dk.