Klinisk underviser i fysioterapi til Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro

Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro har 53 døgnpladser og tilbyder rehabiliteringsophold til hjemmeboende borgere over 65 år. Borgerne har haft et fald i funktionsevnen typisk som følge af geriatriske, ortopædkirurgiske eller reumatologiske problemstillinger. Indsatsen er tværfaglig og helhedsorienteret, og målet er, at borgeren opnår et meningsfuldt liv med størst mulig grad af selvstændighed. Rehabiliteringsbegrebet danner grundlag for vores faglige tilgang. Fysioterapeuterne indgår i centrets tværfaglige miljø. Fysioterapeuternes primære opgaver er vurdering og undersøgelse samt planlægning og varetagelse af fysioterapeutisk træning med udgangspunkt i borgerens mål for opholdet.
 
Som klinisk underviser skal du varetage den kliniske undervisning af fysioterapistuderende på fjerde og femt semester svarende til ca. 28 uger om året. Du har således ansvaret for undervisning og vejledning af de studerende i henhold til modulernes formål og mål. Du skal endvidere facilitere de studerendes tværfaglige samarbejde med alle faggrupper i huset. Du vil indgå i et netværk med andre kliniske vejledere med mulighed for at deltage i møder, temadage og supervision. Når du ikke har studerende indgår du i rehabiliteringscentrets daglige drift som de øvrige fysioterapeuter.

Du refererer til teamlederen for centrets træningsenhed og indgår i denne enheds faglige fællesskab med mulighed for fysioterapeutisk sparring. Stillingen rummer gode muligheder for at præge udviklingen af den fysioterapeutiske indsats på centret.
 
Du er fagligt velfunderet og ambitiøs på dit fags vegne. Du har pædagogisk indsigt og gode kommunikative færdigheder. Du kan reflektere over egen og andres praksis. Du er vant til at arbejde selvstændigt og kan tilrettelægge dine arbejdsopgaver både på kort og lang sigt. Du kan skifte funktionsområde mellem at være klinisk underviser og indgå som fysioterapeut i den daglige drift i samarbejdet med borgerne. Du er bevidst om, at du som klinisk underviser er med til at brande arbejdspladsen. Du har endvidere klinisk vejledermodul eller er indstillet på at gennemføre det snarest muligt.
 
Rehabiliteringscentret ligger på ydre Østerbro med kig til Øresund. Vi har gode træningsfaciliteter både ude og inde. Centret er i fortsat udvikling og er bl.a. udpeget til at være København Kommunes Living Lab indenfor velfærdsteknologi. Dette betyder, at centret skal gå forrest i afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske løsninger herunder også nye træningsredskaber. Vi sætter pris på et innovativt og levende miljø. Udvikling, trivsel og kvalitet er et bærende fundament. Du kan se frem til et samarbejde med gode og engagerede kolleger samt en synlig og relationsorienteret ledelse.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst. Tiltrædelse den 1. august 2017 og stillingen er på 37 timer ugentlig.
 
Mere information
Vi uddyber gerne ovenstående. Du kan kontakte teamleder Marit Philipsen på 2939 3466.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 5. juni 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.