Aktiv pensionist

Du kan for eksempel bestille en badmintonbane til dig og din makker eller reservere et lokale i dit lokale kvarterhus, hvis du selv vil afholde et arrangement.

Du kan også bestille billetter til foredrag, koncerter og forestillinger i de mange kulturhuse i Københavns Kommune. Og hvis du vil starte en ny forening, er det også her, du søger støtte.

Se de mange muligheder under Brug byen

Folkepension

Et par måneder før du fylder 65 år, får du et brev fra Udbetaling Danmark.

I brevet står der, at du nu kan søge folkepension. 

Læs mere om Folkepension, og læs også information om ældrechecken 

 

Pensionsmeddelelse

En pensions-meddelelse er et brev om din folke- eller førtidspension. Du modtager automatisk meddelelsen fra pr. 1. januar hvert år, når du bliver pensionist.

Læs mere om pensionsmeddelelsen 

 

Helbredstillæg til medicin og behandling

Som pensionist kan du søge om hjælp til dine udgifter til visse typer medicin og behandling. 

Du kan kun søge om tilskud til medicin og behandling, som du er nødt til at have på grund af dit helbred.

Du skal være folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne før den 1. januar 2003.

Læs mere om, hvad helbredstillægget dækker, og hvordan du søger det 

 

Helbredstillæg til briller

Folkepensionister, der opfylder nogle bestemte betingelser, kan få økonomisk hjælp fra Københavns Kommune til køb af nye briller. 

Læs mere under fold ud-fanen Helbredstillæg til briller – Folkepensionister under Supplerende tillæg

 

Tilskud til transport (for pensionister)

Hvis du er pensionist og økonomisk vanskeligt stillet, kan du søge om tilskud til at blive kørt til fysioterapeut, kiropraktor og tandlæge.

Læs mere om, hvilke krav du skal opfyld, og hvordan du søger 

 

Pensionistkort til svømmehallen

Som pensionist og førtidspensionist kan du få rabat, hvis du ofte svømmer i de københavnske svømmehaller. 

I svømmehallerne kan du købe et årskort. Du skal vise sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), hvis du er pensionist. Er du førtidspensionist skal du vise din pensionsmeddelelse. 

Læs mere om årskort til svømmehallerne, og se priser 

 

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater, som folkepensionister med særlig dårlig økonomi kan søge. 

Læs mere om hvilke legater, du kan søge, og hvordan du søger 

 

Senior-it – Lær at bruge en computer

Der er flere muligheder i Københavns Kommune, hvis du gerne vil lære at bruge en pc (computer), eller hvis du allerede er i gang, men gerne vil være bedre til fx at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. 

Læs mere om hvor og hvordan, du kan få hjælp 

 

Forny dit danske kørekort – Når du fylder 75 år

Du skal forny dit danske kørekort i Borgerservice, når du fylder 75 år, eller når kørekortet udløber.

Læs mere om, hvordan du gør, hvad du skal huske at have med, og hvad det koster 

 

Boliger til ældre

Du kan søge om en pleje- eller ældrebolig, hvis du har behov for en bolig, der er indrettet specielt til ældre.

Læs mere om pleje- og ældreboliger, og hvordan du søger 

Lån til beboerindskud

Du kan søge om lån til betaling af beboerindskud, hvis du fx har fået tilbudt en almen ældrebolig. 

Læs mere om at søge om lån til beboerindskud

 

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Som folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til både leje-, ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om boligstøtte 

 

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning)

Du kan søge om et lån til betaling af ejendomsskat. Det kalder man indefrysning.

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskatter, og hvem der kan søge

 

Søg om nedsat medielicens

Som folkepensionist eller førtids-pensionist kan du søge om at få nedsat licens eller blive fritaget for at betale medielicens.

Læs mere om betingelser, og hvordan du søger 

 

Ældrerådet

Ældrerådet er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne.

Kommunalpolitikerne skal høre ældrerådet i alle de spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Ældrerådet kan således rådgive politikerne. Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, beskyttede boliger, hospitalsforhold, trafik- og miljøspørgsmål.

Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde. 

Læs mere om Ældrerådet 

Slægtsforskning

Har du brug for at finde oplysninger om tidligere familiemedlemmer, kan Københavns Kommunes Folkeregister hjælpe dig.

Læs mere om, hvilken oplysninger Folkeregisteret kan hjælpe dig med, og hvad det koster 

 

Hjælpemidler

Det er muligt at søge Københavns Kommune om hjælp til alt fra gebis, krykker eller el-scootere til ældrevenlig indretning af boligen.

Læs mere om betingelserne, og hvordan du søger

Hjemmepleje

Hvis du får brug for støtte til at klare dig i hverdagen, har Københavns Kommune en række tilbud til dig.

Læs mere om mulighederne for hjemmepleje

 

Søg om særligt personligt tillæg

Hvis dine økonomi som pensionist er særlig vanskelig, kan du søge om et personligt tillæg til din folkepension (Tillæg 65+). 

Læs mere om, hvad det personlige tillæg dækker, og hvordan du søge det 

 

Fritagelse for digital post

Hvis du ikke er i stand til at modtage post digitalt, kan du blive fritaget fra Digital Post.

Læs mere om, hvordan du søger om at blive fritaget for digital post 

 

Særlig støtte til brøkpensionister

Hvis du har boet i Danmark i mindre end 40 år og derfor ikke har ret til fuld folkepension, kan du få det, man kalder brøkpension.

Hvor meget du får, kommer an på, hvor mange år du har boet i Danmark. Du må ikke have andre indtægter eller formue. 

Læs mere om brøkpension og om, hvordan du søger