Klagesagsbehandler til Centralforvaltningens 2. kontor

Har du lyst til at arbejde med klagesager på beskæftigelsesområdet i en politisk styret organisation? Er du dygtig til at fortolke lovgivningen og vurdere, om en afgørelse er korrekt? Er du god til at samarbejde og sparre med dine kollegaer?

Hvem er vi?
2. kontors rolle i Centralforvaltningen er at varetage opgaver inden for beskæftigelsesområdet, herunder

  • besvarelse og genvurdering af klagesager (direkte borgerkontakt)
  • servicering og driftsunderstøttelse af to jobcentre, et beskæftigelsescenter og Ydelsesservice København
  • politisk og ledelsesmæssig betjening af borgmester, udvalg og direktion.

Kontoret varetager opgaver, der vedrører aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og fleksjobberettigede, ressourceforløbsmodtagere mv.

Kontoret har ca. 30 medarbejdere, primært jurister og akademiske generalister, samt to områdechefer og en kontorchef.

Klagesagsområdet har stor politisk og direktionsmæssig bevågenhed, og der bliver løbende fulgt op på, om vi træffer de rigtige afgørelser, og om det sker til tiden.

Vi søger nu en løsningsorienteret og velformuleret kollega – gerne med kendskab til beskæftigelseslovgivningen. Du har en socialfaglig eller akademisk profil og gerne erfaring fra et jobcenter.

Som ny medarbejder skal du være med til at

  • behandle realitets- og formalitetsklager
  • samarbejde med jobcentrene om opfølgning på klagesager.

Vi lægger vægt på, at du har

  • gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner
  • en serviceorienteret og professionel tilgang til samarbejdspartnere
  • evne til både at arbejde selvstændigt og i teams
  • evt. kendskab til beskæftigelseslovgivningen.

Vi tilbyder
Et job præget af tværfaglighed med mange kompetente kollegaer, hvor der stilles store krav til kvaliteten af arbejdet. Der er gode muligheder for faglig udvikling og samarbejde på tværs – både internt i kontoret og eksternt med jobcentrene og andre relevante samarbejdspartnere.

Vi tilbyder kantineordning og andre personalegoder i form af motion m.m. Herudover er vi en attraktiv arbejdsplads med et godt socialt miljø.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og relevant faglige organisation. Lønnen afhænger af dine kvalifikationer og forhandles efter principperne om Ny løn.
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.

Tiltrædelse snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til områdechef Merete Jørgensen på 2116 9389 eller specialkonsulent Bo Juul Jensen på 2364 8798.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 11. juni 2017
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25 og 26.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.