Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

 • Beskæftigelsestilbud til ledige
 • Delpension
 • Fleksjob og løntilskud
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp og revalidering
 • Personlig assistance
 • Seniorjob
 • Sygedagpenge

Send klage til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen via Digital Post

  Borgerservice

  Borgerservice tager sig bl.a. af klager vedrørende:

  • Boligstøtte og lån
  • Digital Post
  • Flytning, adresse og sygesikring
  • Handicapkørsel
  • Helbredstillæg og personligt tillæg
  • Kørekort
  • Leje og udleje
  • Pas
  • Særlig støtte, legater
  • Vielse og bryllup

  Send klage til Borgerservice via Digital Post

  Børne- og Ungdomsforvaltningen

  Børne- og Ungdomsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

  • Børnepasning
  • Børn med særlige behov (specialundervisning og specialinstitutioner)
  • Fritidstilbud (fritidshjem, fritidsklubber, junior- og ungdomsklubber)
  • Skolevalg

  Send klage til Børne- og Ungdomsforvaltningen via Digital Post

  Kultur- og Fritidsforvaltningen

  Kultur- og Fritidsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

  • Alkoholbevillinger (Bevillingsnævnet)
  • Bestyrergodkendelser (Bevillingsnævnet)
  • Fraflytninger (Beboerklagenævnet)
  • Husordensager (Beboerklagenævnet)
  • Nattilladelser (Bevillingsnævnet)
  • Varme- og vandregnskaber (Beboerklagenævnet)

  Send klage til Kultur- og Fritidsforvaltningen via Digital Post

  Socialforvaltningen

  Socialforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

  • Behandling - genoptræning
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Botilbud og midlertidige botilbud til hjemløse
  • Børn og unge med handicap
  • Enkeltydelser
  • Hjemviste sager
  • Hjælpemidler og forbrugsgoder
  • Pasning af nærtstående
  • Personlige tillæg
  • Personlig hjælp, omsorg, pleje og økonomisk hjælp til voksne
  • Socialpædagogisk friplads
  • Supplerende hjælp til brøkpensionister
  • Særlig støtte til børn og unge

  Send klage til Socialforvaltningen via Digital Post

  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

  Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

  • Aktivitetstilbud
  • Befordring
  • Bolig og midlertidige ophold
  • Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
  • Pasning af døende
  • Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
  • Personlig pleje og madservice
  • Praktisk hjælp
  • Sygepleje ifm. pasning af døende
  • Træning
  • Voksentandpleje

  Send klage til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via Digital Post

  Teknik- og Miljøforvaltningen

  Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig bl.a. af klager vedrørende:

  Send klage til Teknik- og Miljøforvaltningen via Digital Post

  Særligt om klage over afgørelser på natur- og miljøområdet

  Klager over kommunens  afgørelser på natur- og miljøområdet skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
  Der kan du også læse  mere om hvilke lovområder, der er omfattet, og få hjælp til din klage.

   

  Økonomiforvaltningen