Partshøring - hvis du er part i en byggesag

Hvis du er part i en byggesag, som kommunen skal træffe en afgørelse i, har vi pligt til at høre dig, hvis vi har væsentlige oplysninger i sagen, som du ikke kender, og som ikke er til fordel for dig. 

Det gør vi ved at sende dig et brev med oplysningerne, og give dig mulighed for at komme med bemærkninger til sagen, inden vi træffer en afgørelse. 

Du er part i en byggesag, hvis du selv har søgt om tilladelse til at bygge, men du kan også være part, hvis du f.eks. er nabo til en ejendom, som vi har en byggesag på. 

Det er kun, hvis et byggeri har væsentlig betydning for dig, at du skal partshøres. Det kan f.eks. være, hvis byggeriet giver væsentlige skyggegener for dig, eller hvis der med byggeriet vil blive markant større mulighed for at se ind i dit hus eller din lejlighed. Vi vurderer ved behandlingen af byggesagen, om byggeriet har væsentlig betydning for dig, og du derfor skal høres. 

Det er ikke alle gener, vi kan tage hensyn til ved behandlingen af en byggesag. Lovgivningen giver os f.eks. ikke mulighed for at lægge vægt på, hvis et byggeri gør udsigten fra en naboejendom ringere. 

Hvis du er part i en byggesag og derfor bliver partshørt, skal du være opmærksom på, at det er stadigvæk os som myndighed, der bestemmer, hvordan byggesagen skal afgøres, men dine synspunkter vil indgå i vores vurdering af sagen.

Aktindsigt i en byggesag

Som udgangspunkt har du krav på at få aktindsigt i en byggesag, uanset om du er part i sagen eller ej. Hvis du ikke er part i byggesagen, skal du dog betale for at få kopi af sagens bilag. 

Nogle byggesager og enkelte dokumenter kan du ikke få aktindsigt i, fx interne arbejdsdokumenter, retssager og byggesager vedrørende fængsler, banker m.m.

Du skal være i stand til at oplyse hvilken konkret sag, du ønsker aktindsigt i, så vi har mulighed for at finde den i vores arkiv. Det er som regel tilstrækkeligt, at du kender adressen på ejendommen.

Reglerne om aktindsigt fremgår af forvaltningslovens kapitel 4 og offentlighedslovens bestemmelser.