Hurtigt overblik

Afsluttet og historisk statistik

Definitioner

Formålet med kirkestatistikken er at give en oversigt over befolkningens relation til Folkekirken. Statistikken bygger på udtræk fra CPR-registret og på Danmarks Statistiks personstatistiske database. Fra 2007 udarbejdes statistikken desuden på grundlag af oplysninger fra Kirkeministeriet om kirkelige handlinger. Registerstatistikken er grundlag for opgørelser over antal folkekirkemedlemmer samt ind- og udmeldelser.

Kilde: Danmarks Statistik

Andre statistikkilder