tager et socialt ansvar eller bidrager til et bedre miljø

Under dette kriterium indstilles virksomheder, der i særlig grad har taget initiativ til virksomhedstiltag inden for miljø eller CSR, eller som i deres forretningsgrundlag har ekstra fokus på at skabe en mangfoldig, inkluderende og fleksibel arbejdsplads.

Prisen kan også tildeles virksomheder, der formår at skabe en særlig attraktiv arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø.

er særligt innovativ

Her tænkes for eksempel på virksomheder, der samarbejder på tværs af fagfelter og sektorer, eller som har bragt et nyt produkt eller koncept på markedet, der bidrager til opfyldelse af de øvrige kriterier; f.eks. ved at have skabt et unikt koncept, bidrager til mangfoldigheden, eller har en særlig miljøvinkel.

bidrager til at gøre København til en attraktiv by

Under dette kriterium er der fokus på virksomheder, som bidrager til at gøre København til en attraktiv by for borgere, virksomheder og besøgende. Det kan for eksempel være virksomheder, der har udviklet et produkt eller en løsning, som er særlig for København, bidrager til øget livskvalitet, forbedringer af byrummet, understøttelse af lokalmiljøet, eller på anden vis gør det nemmere at være borger og erhvervsdrivende.