Karin Palka

Kontakt

Karin Palka

Borgmestersekretær
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Danmark
+45 26 10 66 81