Karin Palka

Kontakt

Karin Palka

Borgmestersekretær
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Danmark
+45 33 66 23 22