Mødedato
25-06-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2019-0152985)
2 Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 4. april 2019 (2019-0070807)
3 Oversigt over anvendte midler i 2019 (2019-0152985)
4 Indstilling til ansøgning om støtte (2019-0070807)
5 M1 - A Mess (musikmentor) (2019-0099507)
6 M2 - ACE - Performance Singers (musikmentor) (2019-0153506)
7 F1 - Klub Primi (udsat fra mødet den 4. april 2019) (2019-0072107)
8 F2 - Flavour live in Copenhagen (2019-0040898)
9 F3 - Forglemmigej (2019-0152024)
10 F4 - Camerata Øresund - efterår 2019 (2019-0152091)
11 F5 - Aladdins drøm - en forunderlig rejse i verdensmusik fylder 100 år (2019-0152105)
12 F6 - Copenhagen Blues Festival 2019 (2019-0152267)
13 F7 - Konfront (2019-0152318)
14 F8 - Warehouse9 Pianobar (2019-0152331)
15 F9 - Copenhagen Songwriter Festival 2019 (2019-0152345)
16 F10 - Viking Festival (2019-0152373)
17 F11 - Liminal Spaces (2019-0093557)
18 R1 - Cirkusvognen (udsat fra mødet den 4. april 2019) (2019-0074737)
19 R2 - Festival Sonamos Latinoamerica - Lyden af Latinamerika 2019 (2019-0151956)
20 R3 - Surroundings (2019-0152032)
21 R4 - Traveller´s tales med Dual Aura (2019-0152201)
22 R5 - Bending Time (2019-0152164)
23 R6 - Gennemførelse af koncertrækken The Community presents med netværksudvikling mellem kollektiverne Le Son de Fondeur fra Paris og The Community fra København (2019-0134382)
24 R7 - Børnejazz på Amager Strand (2019-0134197)
25 R8 - Ancestral Modernism: Harvest / Familiekoncert i Koncertkirken / CPH World Music Festival (2019-0152248)
26 R9 - GOOSE AGENT (2019-0152306)
27 R10 - Koncert med septetten Fill Free (2019-0105151)
28 R11 - Appolonian Circles (2019-0099450)
29 R12 - Kind of Soul (2019-0101078)
30 R13 - ØEN Sommerfest (2019-0099496)
31 R14 - Randi Holum/Niels Balle kvartet feat. Anna Kruse (2019-0134157)
32 R15 - Barefoot Records på Galleri Krebsen (2019-0134150)
33 R16 - Ny, nordisk kompositionsmusik og tværkulturelt samarbejde i Koncertkirken (2019-0134367)
34 R17 - Jazz på Vanvid (2019-0134130)
35 R18 - Sange fra Broens 10års jubilæumskoncert (2019-0134117)
36 R19 - Ensemble Villancico i Koncertkirken (2019-0152211)
37 R20 - Strange Sounds Strange Visuals (2019-0152219)
38 R21 - Mangfoldighedskoncerter for skoleelever i Koncertkirken "Glemte Stemmer" med Damkapellet (2019-0152237)
39 R22 - Tikke Takke på Kulturhavns festival (2019-0152257)
40 R23 - Toxværd & Teller (2019-0152337)
41 R24 - Smil Belinda (2019-0099486)
42 K1 - Kammerkoncerter i Mogens Dahl Koncertsal, efteråret 2019 (2019-0151972)
43 K2 - Vanløses Kulturscene 2019 (2019-0152041)
44 K3 - Musikforeningen på Folke Bernadottes Allé Koncertsæson 2019/2020 (2019-0152099)
45 K4 - GENKLANGE 2019 - klassisk musik for børn i Unitarernes Hus (2019-0152231)
46 K5 - 7th new Copenhagen Guitar Festival (2019-0152380)
47 K6 - Mogens Dahl Kammerkor, efteråret 2019 (2019-0152390)
48 K7 - DSQ Festival 2019 (2019-0099479)
49 K8 - Åbningskoncert - Tonalt centrum (2019-0134207)
50 K9 - Händel - Messias (2019-0134168)
51 K10 - TVELYD - Sang og musik i unik akustik (2019-0152112)
52 K11 - Søe/Ferruggio/Van der Pals (2019-0152273)
53 K12 - Helligaandskirkens Internationale Orgelfestival 2019 (2019-0105145)
54 K13 - Alaysia (2019-0134218)
55 Udkast til ’Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune’ (2018-0127446)
56 Konstituering af indstillingsgruppe til honorarstøtte 2020 (2019-0153036)
57 Orientering om statens endelige uddeling af honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)
58 Yderlig orientering om øvelokaler i Københavns Kommune (10-punkts plan) (2017-0201887)
59 Forslag til dialog med Musikudvalg fra Frederiksberg, Aarhus og Odense (2019-0112185)
60 Stillingtagen til rundvisning i KB Hallen (2019-0152985)
61 Meddelelser fra sekretariatet
62 København som musikby (generel drøftelse)
63 Eventuelt