Mødedato
25-06-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden (2019-0152985)

2

Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 4. april 2019 (2019-0070807)

3

Oversigt over anvendte midler i 2019 (2019-0152985)

4

Indstilling til ansøgning om støtte (2019-0070807)

5

M1 - A Mess (musikmentor) (2019-0099507)

6

M2 - ACE - Performance Singers (musikmentor) (2019-0153506)

7

F1 - Klub Primi (udsat fra mødet den 4. april 2019) (2019-0072107)

8

F2 - Flavour live in Copenhagen (2019-0040898)

9

F3 - Forglemmigej (2019-0152024)

10

F4 - Camerata Øresund - efterår 2019 (2019-0152091)

11

F5 - Aladdins drøm - en forunderlig rejse i verdensmusik fylder 100 år (2019-0152105)

12

F6 - Copenhagen Blues Festival 2019 (2019-0152267)

13

F7 - Konfront (2019-0152318)

14

F8 - Warehouse9 Pianobar (2019-0152331)

15

F9 - Copenhagen Songwriter Festival 2019 (2019-0152345)

16

F10 - Viking Festival (2019-0152373)

17

F11 - Liminal Spaces (2019-0093557)

18

R1 - Cirkusvognen (udsat fra mødet den 4. april 2019) (2019-0074737)

19

R2 - Festival Sonamos Latinoamerica - Lyden af Latinamerika 2019 (2019-0151956)

20

R3 - Surroundings (2019-0152032)

21

R4 - Traveller´s tales med Dual Aura (2019-0152201)

22

R5 - Bending Time (2019-0152164)

23

R6 - Gennemførelse af koncertrækken The Community presents med netværksudvikling mellem kollektiverne Le Son de Fondeur fra Paris og The Community fra København (2019-0134382)

24

R7 - Børnejazz på Amager Strand (2019-0134197)

25

R8 - Ancestral Modernism: Harvest / Familiekoncert i Koncertkirken / CPH World Music Festival (2019-0152248)

26

R9 - GOOSE AGENT (2019-0152306)

27

R10 - Koncert med septetten Fill Free (2019-0105151)

28

R11 - Appolonian Circles (2019-0099450)

29

R12 - Kind of Soul (2019-0101078)

30

R13 - ØEN Sommerfest (2019-0099496)

31

R14 - Randi Holum/Niels Balle kvartet feat. Anna Kruse (2019-0134157)

32

R15 - Barefoot Records på Galleri Krebsen (2019-0134150)

33

R16 - Ny, nordisk kompositionsmusik og tværkulturelt samarbejde i Koncertkirken (2019-0134367)

34

R17 - Jazz på Vanvid (2019-0134130)

35

R18 - Sange fra Broens 10års jubilæumskoncert (2019-0134117)

36

R19 - Ensemble Villancico i Koncertkirken (2019-0152211)

37

R20 - Strange Sounds Strange Visuals (2019-0152219)

38

R21 - Mangfoldighedskoncerter for skoleelever i Koncertkirken "Glemte Stemmer" med Damkapellet (2019-0152237)

39

R22 - Tikke Takke på Kulturhavns festival (2019-0152257)

40

R23 - Toxværd & Teller (2019-0152337)

41

R24 - Smil Belinda (2019-0099486)

42

K1 - Kammerkoncerter i Mogens Dahl Koncertsal, efteråret 2019 (2019-0151972)

43

K2 - Vanløses Kulturscene 2019 (2019-0152041)

44

K3 - Musikforeningen på Folke Bernadottes Allé Koncertsæson 2019/2020 (2019-0152099)

45

K4 - GENKLANGE 2019 - klassisk musik for børn i Unitarernes Hus (2019-0152231)

46

K5 - 7th new Copenhagen Guitar Festival (2019-0152380)

47

K6 - Mogens Dahl Kammerkor, efteråret 2019 (2019-0152390)

48

K7 - DSQ Festival 2019 (2019-0099479)

49

K8 - Åbningskoncert - Tonalt centrum (2019-0134207)

50

K9 - Händel - Messias (2019-0134168)

51

K10 - TVELYD - Sang og musik i unik akustik (2019-0152112)

52

K11 - Søe/Ferruggio/Van der Pals (2019-0152273)

53

K12 - Helligaandskirkens Internationale Orgelfestival 2019 (2019-0105145)

54

K13 - Alaysia (2019-0134218)

55

Udkast til ’Kortlægning af musikområdet i Københavns Kommune’ (2018-0127446)

56

Konstituering af indstillingsgruppe til honorarstøtte 2020 (2019-0153036)

57

Orientering om statens endelige uddeling af honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)

58

Yderlig orientering om øvelokaler i Københavns Kommune (10-punkts plan) (2017-0201887)

59

Forslag til dialog med Musikudvalg fra Frederiksberg, Aarhus og Odense (2019-0112185)

60

Stillingtagen til rundvisning i KB Hallen (2019-0152985)

61

Meddelelser fra sekretariatet

62

København som musikby (generel drøftelse)

63

Eventuelt