Mødedato
22-08-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2018-0196116)
2 Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 26. juni 2018 (2018-0157592)
3 Oversigt over Musikudvalgets midler i 2018 (2018-0196116)
4 Indstilling til ansøgning om støtte (2018-0196116)
5 M1 - Two Trick Pony, musikmentorforløb med Rasmus Glendorf (2018-0191158)
6 M2 - Hellebro Homies, musikmentorforløb med Kasper Bjørnsson (2018-0206392)
7 F1 - 4 koncerter med barokensemblet Camerata Øresund (2018-0205686)
8 F2 - Koncerter i forbindelse med 400-års jubilæum i Holmens Kirke (2018-0205656)
9 R1 - Alpenglow VI (2018-0154629)
10 R2 - MetalDanmark Branchedag (2018-0171248)
11 R3 - Skræps 30 års jubilæum (2018-0205698)
12 R4 - Uraño releasekoncert (2018-0171259)
13 R5 - Jazzkoncerter i Brønshøj i 2019 (2018-0191118)
14 R6 - Syng Højt! (2018-0191105)
15 R7 - FLÆS helt intimt (2018-0171299)
16 R8 - Improvisation Battles (2018-0205727)
17 R9 - SPACES (2018-0206340)
18 R10 - Strange Sounds / Strange Visuals (2018-0206347)
19 R11 - Danmarks Underholdningsorkester Julekoncert 2018 (2018-0175813)
20 R12 - Elektroakustisk udfoldelse og udforskelse (2018-0171271)
21 R13 - Ancestral Modernism Happening - Koncert: Ånd (2018-0206373)
22 K1 - Sæson 2018-2019 i Kammermusikforeningen af 1887 (2018-0200369)
23 K2 - Dansk Fløjte Festival (2018-0176773)
24 K3 - Julekoncert i Hofteatret (2018-0205705)
25 K4 - Copenhagen Renaissance Music Festival 2018 (2018-0205719)
26 K5 - Louis Franz Aguirre "Les Masques de Neige" - uropførelseskoncert (2018-0175785)
27 Medlemspunkt - Byggeri ved Jazzhus Montmartre (2018-0196116)
28 Stillingtagen til ændring af retningslinjer og prioriteringer (2017-0307229)
29 Stillingtagen til afslagsbegrundelser i Musikudvalget (2018-0196020)
30 Uddeling af ekstra honorarstøttemidler (2018-0175298)
31 Videre drøftelse af den fremtidige sammensætning for de kunstfaglige udvalg (2018-0196116)
32 Procesplan for det videre arbejde med Musikplan 2018 (2018-0127446)
33 Høring - Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas (2018-0196116)
34 Evaluering af pleje- og aktivitetspuljen (2017-0310428)
35 Forslag til rundttur i efteråret 2018 (2018-0196116)
36 Meddelelser fra sekretariatet
37 København som musikby (generel drøftelse)
38 Eventuelt