Mødedato
22-08-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden (2018-0196116)

2

Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 26. juni 2018 (2018-0157592)

3

Oversigt over Musikudvalgets midler i 2018 (2018-0196116)

4

Indstilling til ansøgning om støtte (2018-0196116)

5

M1 - Two Trick Pony, musikmentorforløb med Rasmus Glendorf (2018-0191158)

6

M2 - Hellebro Homies, musikmentorforløb med Kasper Bjørnsson (2018-0206392)

7

F1 - 4 koncerter med barokensemblet Camerata Øresund (2018-0205686)

8

F2 - Koncerter i forbindelse med 400-års jubilæum i Holmens Kirke (2018-0205656)

9

R1 - Alpenglow VI (2018-0154629)

10

R2 - MetalDanmark Branchedag (2018-0171248)

11

R3 - Skræps 30 års jubilæum (2018-0205698)

12

R4 - Uraño releasekoncert (2018-0171259)

13

R5 - Jazzkoncerter i Brønshøj i 2019 (2018-0191118)

14

R6 - Syng Højt! (2018-0191105)

15

R7 - FLÆS helt intimt (2018-0171299)

16

R8 - Improvisation Battles (2018-0205727)

17

R9 - SPACES (2018-0206340)

18

R10 - Strange Sounds / Strange Visuals (2018-0206347)

19

R11 - Danmarks Underholdningsorkester Julekoncert 2018 (2018-0175813)

20

R12 - Elektroakustisk udfoldelse og udforskelse (2018-0171271)

21

R13 - Ancestral Modernism Happening - Koncert: Ånd (2018-0206373)

22

K1 - Sæson 2018-2019 i Kammermusikforeningen af 1887 (2018-0200369)

23

K2 - Dansk Fløjte Festival (2018-0176773)

24

K3 - Julekoncert i Hofteatret (2018-0205705)

25

K4 - Copenhagen Renaissance Music Festival 2018 (2018-0205719)

26

K5 - Louis Franz Aguirre "Les Masques de Neige" - uropførelseskoncert (2018-0175785)

27

Medlemspunkt - Byggeri ved Jazzhus Montmartre (2018-0196116)

28

Stillingtagen til ændring af retningslinjer og prioriteringer (2017-0307229)

29

Stillingtagen til afslagsbegrundelser i Musikudvalget (2018-0196020)

30

Uddeling af ekstra honorarstøttemidler (2018-0175298)

31

Videre drøftelse af den fremtidige sammensætning for de kunstfaglige udvalg (2018-0196116)

32

Procesplan for det videre arbejde med Musikplan 2018 (2018-0127446)

33

Høring - Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas (2018-0196116)

34

Evaluering af pleje- og aktivitetspuljen (2017-0310428)

35

Forslag til rundttur i efteråret 2018 (2018-0196116)

36

Meddelelser fra sekretariatet

37

København som musikby (generel drøftelse)

38

Eventuelt