Mødedato
18-12-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2018-0310495)
2 Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 3. oktober 2018 (2018-0252036)
3 Oversigt over anvendte midler i 2018 og 2019 (2018-0310495)
4 Endelig godkendelse af mødeplan for 2019 (2018-0251738)
5 Stillingtagen til ansøgninger om støtte i 2018 (2018-0310495)
6 2018 F1 - Adventus i Koncertkirken (2018-0285985)
7 2018 R1 - Emmeluth&Svale feat. Laumann (2018-0262829)
8 2018 R2 - Pede B & Aarhus Jazz Orchestra (2018-0262850)
9 2018 R3 - The Community præsenterer: Nytårsimprovisationer (2018-0291235)
10 2018 R4 - The Foundation (2018-0285618)
11 2018 R5 - Releasekoncert: Melt - Nicolai Claesson/Jeppe Højgaard/Rasmus Kjær/Anders Vestergaard + Erik Kimestad/Søren Nørbo duo (2018-0285608)
12 2018 R6 - arbitrary Live + Listening Room #5 (2018-0285991)
13 2018 R7 - Velkommen til det nye år - Et sing-along arrangement (2018-0286026)
14 2018 K1 - Hjemmekoncert på Amager (2018-0285717)
15 2018 K2 - Portrætkoncert komponist Anders Brødsgaard (2018-0285601)
16 2018 K3 - Rene Eespere 65 år (2018-0285754)
17 Stillingtagen til ansøgninger om støtte i 2019 (2018-0310495)
18 F1 - Cafe Blågårds Apotek (honorarstøtte) (2018-0262838)
19 F2 - Støtte til honorar på Kayak Bar (2018-0310069)
20 F3 - Ingolfs Live 2019 (2018-0309996)
21 F4 - To koncerter med barokensemblet Camerata Øresund - forår 2019 (2018-0320719)
22 F5 - Festival of Endless Gratitude 2019 (2018-0320705)
23 F6 - Orkesterfestivalen 2019 (2018-0250007)
24 F7 - Bigband Musik (og scenekunst) i København (2018-0310062)
25 F8 - På opdagelse i Bachs Univers (2018-0310197)
26 F9 - Pavlovskis Balalajkaorkester (2018-0310081)
27 F10 - Koncert med Trip Trip Trip (Colombia) (2018-0320695)
28 F11 - Genlyd, Europæisk åndshistorie fortalt gennem musik (2018-0320656)
29 F12 - Dido og Aeneas og RENT (2018-0320591)
30 F13 - Debuatkoncert 'Darling River' (2018-0320564)
31 R1 - Visuel koncert i Husets Biograf (2018-0320457)
32 R2 - HY! Festival (2018-0320528)
33 R3 - Face the Darkness (2018-0320534)
34 R4 - ILK Vinterjazz 2019 (2018-0320581)
35 R5 - Kvindestemmer 2019 (2018-0320598)
36 R6 - Couleur Café (2018-0320610)
37 R7 - Unit Shifter Koncertaften (2018-0320644)
38 R8 - Krudtuglevinterjazz (2018-0291253)
39 R9 - NonClassical (2018-0262896)
40 R10 - Early Monday 2019 (2018-0297335)
41 R11 - En Aften på Havnen (2018-0310103)
42 R12 - Dark Mental Festival (2018-0310117)
43 R13 - French Jazz Weekends 2019 (2018-0310156)
44 R14 - 2200 Børn og Musik 2019 (2018-0310387)
45 R15 - Moonroom (2018-0310046)
46 R16 - The Community presents Copenhagen Jazz Festival (2018-0285770)
47 R17 - Lutter Øre (2018-0249966)
48 K1 - Tre koncerter i Østerbro Koncertforening (2018-0285587)
49 K2 - Kammerkoncerter i Mogens Dahl Koncertsal (2018-0310267)
50 K3 - Trio Amerise i Østerbro Koncertforening (2018-0285968)
51 K4 - Bach Matthæuspassion (2018-0286011)
52 K5 - Tirsdagsbarok 2019 (2018-0320447)
53 K6 - 7th new Copenhagen Guitar Festival (2018-0320735)
54 K7 - Ancestral Modernism Tri(o)logy med Junko Ueda, Lê Quan Ninh og Ying-Hsueh Chen (2018-0320714)
55 Stillingtagen til ansøgninger til listen 2019 (pleje- og aktivitetspuljen) (2018-0266893)
56 Fornyet behandling af honorarstøtte til 2200 Kultur i 2019 (2017-0295728)
57 Stillingtagen til musikmentororordningen for 2019 (2018-0251738)
58 Ansøgning fra Sankt Annæ Bigband til musikmentorordningen (2018-0310426)
59 Kortlægning af musikundervisning i Københavns Kommune (2018-0127446)
60 Videre drøftelse af (honorar)støtte til klassiske spillesteder (2018-0196116)
61 Stillingtagen til ændring af ansøgningsskema (2018-0196116)
62 Orientering om honorarstøtte til Karma Kajen i 2018 (fortroligt) (2017-0298359)
63 Orientering om Statens Projektstøtteudvalg for musiks uddeling af honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)
64 Orientering om tavshedspligt og habilitet som medlem af Musikudvalget (2018-0319440)
65 København som musikby (generel drøftelse)
66 Meddelelser fra sekretariatet
67 Eventuelt