Mødedato
18-12-2018 16:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden (2018-0310495)

2

Godkendelse af beslutningsprotokol for mødet den 3. oktober 2018 (2018-0252036)

3

Oversigt over anvendte midler i 2018 og 2019 (2018-0310495)

4

Endelig godkendelse af mødeplan for 2019 (2018-0251738)

5

Stillingtagen til ansøgninger om støtte i 2018 (2018-0310495)

6

2018 F1 - Adventus i Koncertkirken (2018-0285985)

7

2018 R1 - Emmeluth&Svale feat. Laumann (2018-0262829)

8

2018 R2 - Pede B & Aarhus Jazz Orchestra (2018-0262850)

9

2018 R3 - The Community præsenterer: Nytårsimprovisationer (2018-0291235)

10

2018 R4 - The Foundation (2018-0285618)

11

2018 R5 - Releasekoncert: Melt - Nicolai Claesson/Jeppe Højgaard/Rasmus Kjær/Anders Vestergaard + Erik Kimestad/Søren Nørbo duo (2018-0285608)

12

2018 R6 - arbitrary Live + Listening Room #5 (2018-0285991)

13

2018 R7 - Velkommen til det nye år - Et sing-along arrangement (2018-0286026)

14

2018 K1 - Hjemmekoncert på Amager (2018-0285717)

15

2018 K2 - Portrætkoncert komponist Anders Brødsgaard (2018-0285601)

16

2018 K3 - Rene Eespere 65 år (2018-0285754)

17

Stillingtagen til ansøgninger om støtte i 2019 (2018-0310495)

18

F1 - Cafe Blågårds Apotek (honorarstøtte) (2018-0262838)

19

F2 - Støtte til honorar på Kayak Bar (2018-0310069)

20

F3 - Ingolfs Live 2019 (2018-0309996)

21

F4 - To koncerter med barokensemblet Camerata Øresund - forår 2019 (2018-0320719)

22

F5 - Festival of Endless Gratitude 2019 (2018-0320705)

23

F6 - Orkesterfestivalen 2019 (2018-0250007)

24

F7 - Bigband Musik (og scenekunst) i København (2018-0310062)

25

F8 - På opdagelse i Bachs Univers (2018-0310197)

26

F9 - Pavlovskis Balalajkaorkester (2018-0310081)

27

F10 - Koncert med Trip Trip Trip (Colombia) (2018-0320695)

28

F11 - Genlyd, Europæisk åndshistorie fortalt gennem musik (2018-0320656)

29

F12 - Dido og Aeneas og RENT (2018-0320591)

30

F13 - Debuatkoncert 'Darling River' (2018-0320564)

31

R1 - Visuel koncert i Husets Biograf (2018-0320457)

32

R2 - HY! Festival (2018-0320528)

33

R3 - Face the Darkness (2018-0320534)

34

R4 - ILK Vinterjazz 2019 (2018-0320581)

35

R5 - Kvindestemmer 2019 (2018-0320598)

36

R6 - Couleur Café (2018-0320610)

37

R7 - Unit Shifter Koncertaften (2018-0320644)

38

R8 - Krudtuglevinterjazz (2018-0291253)

39

R9 - NonClassical (2018-0262896)

40

R10 - Early Monday 2019 (2018-0297335)

41

R11 - En Aften på Havnen (2018-0310103)

42

R12 - Dark Mental Festival (2018-0310117)

43

R13 - French Jazz Weekends 2019 (2018-0310156)

44

R14 - 2200 Børn og Musik 2019 (2018-0310387)

45

R15 - Moonroom (2018-0310046)

46

R16 - The Community presents Copenhagen Jazz Festival (2018-0285770)

47

R17 - Lutter Øre (2018-0249966)

48

K1 - Tre koncerter i Østerbro Koncertforening (2018-0285587)

49

K2 - Kammerkoncerter i Mogens Dahl Koncertsal (2018-0310267)

50

K3 - Trio Amerise i Østerbro Koncertforening (2018-0285968)

51

K4 - Bach Matthæuspassion (2018-0286011)

52

K5 - Tirsdagsbarok 2019 (2018-0320447)

53

K6 - 7th new Copenhagen Guitar Festival (2018-0320735)

54

K7 - Ancestral Modernism Tri(o)logy med Junko Ueda, Lê Quan Ninh og Ying-Hsueh Chen (2018-0320714)

55

Stillingtagen til ansøgninger til listen 2019 (pleje- og aktivitetspuljen) (2018-0266893)

56

Fornyet behandling af honorarstøtte til 2200 Kultur i 2019 (2017-0295728)

57

Stillingtagen til musikmentororordningen for 2019 (2018-0251738)

58

Ansøgning fra Sankt Annæ Bigband til musikmentorordningen (2018-0310426)

59

Kortlægning af musikundervisning i Københavns Kommune (2018-0127446)

60

Videre drøftelse af (honorar)støtte til klassiske spillesteder (2018-0196116)

61

Stillingtagen til ændring af ansøgningsskema (2018-0196116)

62

Orientering om honorarstøtte til Karma Kajen i 2018 (fortroligt) (2017-0298359)

63

Orientering om Statens Projektstøtteudvalg for musiks uddeling af honorarstøtte for 2019 (2018-0158625)

64

Orientering om tavshedspligt og habilitet som medlem af Musikudvalget (2018-0319440)

65

København som musikby (generel drøftelse)

66

Meddelelser fra sekretariatet

67

Eventuelt