Mødedato
18-09-2019 16:30

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden (2019-0235183)
2 Godkendelse af beslutningsprotokol (2019-0205234)
3 Oversigt over anvendte midler i 2019 (2019-0235183)
4 Oplæg og drøftelse af LMS (Levende Musik i Skolen) (2019-0235183)
5 Indstilling til ansøgning om støtte i 2019 (2019-0235183)
6 F1 - Koncertkirkens 10 års jubilæum (2019-0230558)
7 F2 - El chulo por primera vez i europe (2019-0233461)
8 R1 - The Bowery Room vol 15 (2019-0230543)
9 R2 - En rejse for øret og øjet - to parallelle narrativer i klanger og lys: Ytterlandet møder Martin Klapper (2019-0233480)
10 R3 - Middelalderlaboratorium (2019-0233496)
11 R4 - Skræp efterårssæson 2019 (2019-0230588)
12 R5 - Jan Harbeck kvartet (2019-0230449)
13 R6 - The Grindcore Family Weekend (2019-0230400)
14 R7 - Sært Skarn (2019-0233547)
15 K1 - 6 sanser (2019-0230474)
16 K2 - To koncerter i Østerbro Koncertforening (2019-0230554)
17 K3 - Julekoncert med Musica Ficta og Bo Holten (2019-0200793)
18 K4 - LayDownConcert (2019-0230568)
19 Indstilling til ansøgning om støtte i 2020 (2019-0235183)
20 F1 - Winter Jazz 2020 (2019-0233476)
21 F2 - Nordic Noise 2020 (2019-0230438)
22 F3 - International Jazz Day i Danmark (2019-0230597)
23 R1 - Jon Pold Synergy - ON & Crashing Bats (2019-0230489)
24 R2 - Jazzkoncerter i Brønshøj 2020 (2019-0230388)
25 R3 - Østerbro Jazzklub - arrangementer i 2020 (2019-0230529)
26 K1 - other ear - ny kompositionsmusik for ud, håbr, mund, hånd, øjne og ører (2019-0233635)
27 Stillingtagen til ansøgninger om honorarstøtte i 2020 og 2021 (2019-0153036)
28 Ansøgning om honorarstøtte i 2020 og 2021 fra Pumpehuset (2019-0229921)
29 Drøftelse af prioriteringer for honorarstøtten fremadrettet (2017-0307229)
30 Stillingtagen til videre drøftelse af 10-punktsplan (2017-0201887)
31 Orientering om midtvejsevaluering for de regionale spillesteder (2019-0235183)
32 Orientering om procesplan og drøftelse af kriterier ved udpegning af regionale spillesteder 2021-2024 (2019-0190210)
33 København som musikby (generel drøftelse)
34 Meddelelser fra sekretariatet
35 Eventuelt