1. Godkendelse af dagsorden (2019-0205234)

Sagsfremstilling

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Musikudvalget godkender dagsorden.

 

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Deltagere: Franciska Rosenkilde, Jens Kjær Christensen, Maria Frej, Niels Bjerrum, Rikke Frisk, Jeppe Just, Kjeld Lauritsen, Asbjørn Keiding, Eva Rehling, Jesper Krüger og Marianne van Toornburg